Hartelijk welkom op de webshop van NTRT1.
Mag ik u vragen om de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die ik u ter beschikking stel. Door naar mijn website te gaan, mijn pagina’s te bekijken en gebruik te maken van mijn aangeboden diensten erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.
Ik kan de voorwaarden op elke tijd aanpassen en doorvoeren op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Identificatie
Art. 1. NTRT1.be is eigendom van mij; Jakob Verdoodt met als adres; Nieuwlandstraat 1, 2070 Zwijndrecht. Met als ondernemingsnummer 0630.874.241 en BTWnummer BE 0630.874.241.
U kan mij contacteren via: +32499230067 of jakob@ntrt1.be.

Correctheid van de inhoud
Art. 2. Ik doet mijn uiterste best om de informatie op de site zo correct mogelijk en indien nodig tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Zo kunnen er typfouten of onjuistheden op de site voorkomen. De informatie, prijszetting en beschikbare voorraad over de producten worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Ik tracht naar mijn beste vermogen om zo correct mogelijk productinformatie te verschaffen. Ik zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.
NTRT1 – Jakob Verdoodt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen tussen een computer/gsm/tablet scherm en de kleur van het product. Wij kunnen de klant niet garanderen dat alle kleuren goed worden weergegeven worden op uw toestel.
NTRT1 – Jakob Verdoodt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangeboden op onze website.

Prijzen
Art.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de België en Nederland, maar exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt duidelijk vermeld. Als de prijs verkeerd blijkt te zijn of is er een fout met de verzendkosten dan zal u zo snel mogelijk geïnformeerd worden en kan u uw bestelling kosteloos annuleren.
Kortingscodes zijn niet geldig op artikelen die reeds in promotie zijn, tenzij anders vermeld.
Kortingscodes zijn niet geldig met terugwerkende kracht. Indien artikelen in promotie gaan kan er op voorafgaande bestellingen geen korting met terugwerkende kracht toegekend worden.

Bestelling
Art.4. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Betaling
Art.5. Betaling gebeurt steeds elektronisch via Bancontact, KBC-betaalknop, ING Home’Pay, Belfius betaalknop, iDEAL, payconiq of vooraf overmaken. De verschillende betalingsmodaliteiten worden op de site vermeld en uitgevoerd via ons betaalsysteem van Mollie en payconiq. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving (vooraf overmaken) ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som. Iedere bestelling in de webshop dient dus betaald te zijn vooraleer de bestelde items verzonden zullen worden.

Levering of afhaling
Art.6. De producten op www.NTRT1.be worden enkel geleverd in België en Nederland.

Voor leveringen buiten België en Nederland kunt u contact met me opnemen op eerder opgegeven gegevens.
Levering in België en Nederland is mogelijk van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of retour. Zo zijn foutief doorgegeven of ingevoerde leveringsadressen de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen op hun beurt aanleiding geven tot extra kosten voor de klant.

Eenmaal het pakket overgedragen is aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn en zijn we niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen.

Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u steeds contact met me opnemen met vermelding van uw klantennummer of ordernummer.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier.

Bij ontvangst van de goederen wordt een handtekening vereist. Door dit te doen aanvaardt u dat een zending mag worden afgeleverd aan een andere persoon indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt.

Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u het pakje later kunnen afhalen in een dichtbijzijnd afhaalpunt van Bpost. Dit kan telefonisch of via het kaartje dat u zou moeten hebben ontvangen in de brievenbus. Als u om een of andere reden niet akkoord zou gaan met de ontvangst van de goederen dient u niet af te tekenen en vermeldt u duidelijk het probleem. En dient u ook binnen de 24 uur met mezelf contact op te nemen, om mij op de hoogte te brengen via email op jakob@ntrt1.be.

We maken en versturen je bestelling binnen 2 à 3 werkdagen.

Volledig op maat en wens gemaakte artikels worden verzonden volgens onderlinge afspraak.

Dit zijn de termijnen waarbinnen wij uw pakje verzenden en niet de termijnen waarbinnen uw pakje afgeleverd zal worden en begint te lopen vanaf het moment wij uw betaling hebben ontvangen.

Pakketten die niet afgeleverd kunnen worden aan huis, bijvoorbeeld omdat er niemand thuis is, gaan naar een afhaal locatie bij u in de buurt. Daar blijft het pakket een week beschikbaar voor u om af te halen. Indien u het niet tijdig afhaalt zal het teruggezonden worden naar NTRT1. Deze terugzending moeten wij ook betalen. Indien u wenst dat het pakket opnieuw verzonden wordt naar u dient u €14 (België) of €20 (Nederland) nieuwe verzendkosten en administratieve kosten te betalen.

Indien u de verzending niet meer opnieuw wenst te ontvangen geld het herroepingsrecht en retour zoals hieronder wordt beschreven. Gepersonaliseerde artikelen en verzendingskosten worden niet terugbetaald, producten die beschadigd zijn tijdens de verzending ook niet. Tevens dient u de kosten gemaakt voor terugzending naar NTRT1 te betalen. Wij sturen u hiervoor de nodige betaallink en bewijzen.

Afhalen is ook mogelijk, maar alleen op afspraak, na ontvangst van het mailtje dat uw bestelling klaar staat. In dit mailtje staat een link naar een website waar u een afspraak kan vastleggen.
Indien u de bestelde en betaalde goederen niet afhaalt sturen wij u twee herinneringen en proberen u te contacteren. Na twee maanden gaan uw goederen in de stockage en kunnen deze enkel op afspraak nog afgehaald worden. Na drie maanden bieden wij de goederen terug aan in de verkoop of loten deze uit in een wedstrijd of dergelijke zonder dat u recht heeft op een terugbetaling of dat NTRT1 de u deze goederen alsnog moet geven.

Herroepingsrecht en retour
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren / retourneren.

Retourneringskosten zijn voor de klant en niet voor NTRT1. U dient zelf de verzendingskosten te betalen.
We verzoeken u vriendelijk om eerst per mail contact op te nemen met NTRT1 – Jakob Verdoodt

Wij bevestigen vervolgens de retourzending, waarna u de artikelen kunt retourneren. Vul onderstaand retourformulier in en voeg een kopie van de factuur of orderbevestiging bij.
Het product/de producten dient/dienen ongebruikt te zijn en opnieuw verkocht te kunnen worden en dienen te worden teruggestuurd in de originele verpakking. Indien het/de product(en) of bijhorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal NTRT1 – Jakob Verdoodt niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende product of slechts een gedeelte van de waarde restitueren , tenzij de beschadiging aan het product toe te rekenen valt aan NTRT1 – Jakob Verdoodt.
De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het verzenden van de klant naar NTRT1 – Jakob Verdoodt We adviseren dan ook het pakket goed in te pakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door NTRT1 – Jakob Verdoodt niet gecrediteerd. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper, tenzij het een fout van NTRT1 – Jakob Verdoodt betreft, of het product grove gebreken vertoont.
In dat geval zijn de kosten voor NTRT1 – Jakob Verdoodt en ontvangt u het bedrag retour. Let op: neem in dat geval eerst contact op via mail!
Indien u zonder vooraf contact de bestelling zelf frankeert, worden deze kosten niet achteraf vergoed. Zorg er voor dat de retourzending voldoende is gefrankeerd. Indien de zending onvoldoende is gefrankeerd, kan Bpost een boete opleggen. Deze wordt door NTRT1 – Jakob Verdoodt verrekend met het terug te storten aankoopbedrag.
Verzendkosten zijn voor de koper. Deze worden niet terugbetaald.
Zodra het artikel/de artikelen onbeschadigd en voldoende gefrankeerd door NTRT1 – Jakob Verdoodt zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort.
Indien uw retourzending onvoldoende gefrankeerd was, kan de terugbetaling een vertraging geven tot maximaal 14 dagen.

Uitzonderingen van retourneren
Wij nemen producten niet retour indien:
– Producten die door u beschadigd zijn of onvakkundig zijn gebruikt.
– Producten die vreemde geuren of vlekken vertonen.
– Producten die tijdens uw verzending terug beschadigd zijn geraakt.
– Pakketten die niet voldoende gefrankeerd zijn.
– Producten die door NTRT1 – Jakob Verdoodt tot stand zijn gebracht overeenkomstige specificaties van de klant, zoals ontwerpen speciaal op verzoek van de klant gemaakt.
– Producten die persoonlijk van aard zijn door oa toevoeging van foto’s, naam … (deze opsomming is niet limitatief).
– Producten die verkocht worden met korting onder de noemer en duidelijke vermelding van beschadigd of met fout.
Gebruik van het retourformulier dat op onze webwinkel beschikbaar is om uw retour aan te melden is verplicht (zie pagina ‘Info’ in de webwinkel).

Privacy policy
Art.8. Ik erken het belang van de privésfeer en die moet dan ook gerespecteerd worden.
Hierbij aansluitend enkele van de privacy voorwaarden die van kracht zijn op deze website.
– Ik probeer alles in het werk te stellen om de Gebruikersgegevens van de klant te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Mollie. Overige persoonlijke informatie zoals adres, naam en dergelijke wordt overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming.
– Mijn website maakt gebruik van “cookies”; wat is een klein blokje gegevens is die onze server op uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken.
– Jongeren onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, bestellingen plaatsen en kunnen dus geen gebruik maken van mijn diensten zonder de goedkeuring van een ouder of voogd. Ik aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door kinderen en jongeren en ik behoudt mij dan ook het recht om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.
– Door op mijn website te browsen, erkent en aanvaardt u deze Privacy Policy. U gaat Automatisch akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Creative Creaze. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Klant impliciet de Privacy Policy. Door te bestellen via mijn webshop Creative Creaze staat de Klant mij toe over te gaan tot de verwerking en het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van mijn klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de geleverde diensten en eventuele verdere acties en reclame. De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Geschillen
Art. 9. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Hasselt bevoegd.

Binding
Art. 10. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Als laatste
Art.11. Deze huidige overeenkomst vervangt iedere voorgaande overeenkomst met de Klant.
Voor al uw vragen, opmerkingen of technische problemen gelieve contact op te nemen via volgende gegevens :
Jakob@ntrt1.be
+32 499 23 00 67
NTRT1 – Jakob Verdoodt
Nieuwlandstraat 1, 2070 Zwijndrecht, België

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)