Privacybeleid

NTRT1 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op jakob@ntrt1.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NTRT1 verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

NTRT1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

NTRT1 verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken ze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Hiermee willen we zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NTRT1. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar jakob@ntrt1.be.

Cookies

Om de goede werking van de NTRT1 website te garanderen en op te volgen, hebben we cookies nodig. Cookies zijn kleine stukjes tekst die tijdens het bezoek van www.ntrt1.be op je toestel bewaard worden. Hieronder lees je welke cookies op deze website actief zijn.

Functionele cookies

Zijn van de website zelf

Bepaalde cookies, zoals een “sessie cookie”, gebruiken we op de website om diensten mogelijk te maken zoals het bijhouden van een winkelmandje of het onthouden van een keuze. Deze sessie cookie verdwijnt bij het sluiten van het browservenster en verzamelt verder geen persoonlijke gegevens.

Analyse cookies

Verzamelen geen persoonlijke gegevens

We willen graag weten hoe www.ntrt1.be bezocht en gebruikt wordt. Dit kunnen we dankzij Google Analytics, en ook daar zijn cookies voor nodig. Deze analyse cookies komen van Google.  De IP-adressen worden geanonimiseerd. Google mag de gegevens uit onze Analytics niet delen met derden.

Cookies uitschakelen of verwijderen

In de instellingen van elke moderne browser kan u cookies verwijderen of uitschakelen. De website zal nog steeds toegankelijk zijn, maar mogelijk werken niet alle diensten. Om aan te melden op een beveiligde pagina of een artikel in een winkelmandje te plaatsen, hebben we deze functionele cookies bijvoorbeeld nodig.

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen. In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.